hand scribbling

ריקי שחם פואטיקה, צילום, תרבות

ניקולה טסלה בחוף הים
ריקי שחם
ניקולה טסלה בחוף הים מאת ריקי שחם

ניקולה טסלה בחוף הים

ריקי שחם

26.01.2017

ריקי שחם

ניקולה טסלה בחוף הים

ריקי שחם

26.01.2017
next song
אם כעסך היה יכול להיות מומר לאנרגיה, הוא היה מספיק להאיר את כל כדור הארץ
ניקולה טסלה

אם כעסך היה יכול להיות מומר לאנרגיה,
הוא היה מספיק להאיר את כל כדור הארץ

אם כעסך היה יכול להיות מומר לאנרגיה, הוא היה מספיק להאיר את כל כדור הארץ מאת ריקי שחם

אם כעסך היה יכול להיות מומר לאנרגיה, הוא היה מספיק להאיר את כל כדור הארץ

ניקולה טסלה

26.01.2017

אם כעסך היה יכול להיות מומר לאנרגיה,
הוא היה מספיק להאיר את כל כדור הארץ

אם כעסך היה יכול להיות מומר לאנרגיה,
הוא היה מספיק להאיר את כל כדור הארץ

ניקולה טסלה

אם כעסך היה יכול להיות מומר לאנרגיה, הוא היה מספיק להאיר את כל כדור הארץ

ניקולה טסלה

26.01.2017

אם כעסך היה יכול להיות מומר לאנרגיה,
הוא היה מספיק להאיר את כל כדור הארץ

next song
צילומים חדשים של כדור הארץ מלווין של נאסא
ריקי שחם רביצקי
צילומים חדשים של כדור הארץ מלווין של נאסא מאת ריקי שחם

צילומים חדשים של כדור הארץ מלווין של נאסא

ריקי שחם רביצקי

25.01.2017

ריקי שחם רביצקי

צילומים חדשים של כדור הארץ מלווין של נאסא

ריקי שחם רביצקי

25.01.2017
next song
תמיד אומרים שהזמן משנה דברים, אבל למעשה עליך לשנותם לבד
אנדי וורהול

תמיד אומרים שהזמן משנה דברים,
אבל למעשה עליך לשנותם לבד

תמיד אומרים שהזמן משנה דברים, אבל למעשה עליך לשנותם לבד מאת ריקי שחם

תמיד אומרים שהזמן משנה דברים, אבל למעשה עליך לשנותם לבד

אנדי וורהול

23.01.2017

תמיד אומרים שהזמן משנה דברים,
אבל למעשה עליך לשנותם לבד

תמיד אומרים שהזמן משנה דברים,
אבל למעשה עליך לשנותם לבד

אנדי וורהול

תמיד אומרים שהזמן משנה דברים, אבל למעשה עליך לשנותם לבד

אנדי וורהול

23.01.2017

תמיד אומרים שהזמן משנה דברים,
אבל למעשה עליך לשנותם לבד

next song
אנדי וורהול
ריקי שחם
אנדי וורהול מאת ריקי שחם

אנדי וורהול

ריקי שחם

23.01.2017

ריקי שחם

אנדי וורהול

ריקי שחם

23.01.2017
next song
סוקרטס ותלמידיו
ריקי שחם
סוקרטס ותלמידיו מאת ריקי שחם

סוקרטס ותלמידיו

ריקי שחם

22.01.2017

ריקי שחם

סוקרטס ותלמידיו

ריקי שחם

22.01.2017
next song
המעלה הגדולה ביותר היא יופייה של הנשמה.
סוקרטס

המעלה הגדולה ביותר היא יופייה של הנשמה.

המעלה הגדולה ביותר היא יופייה של הנשמה. מאת ריקי שחם

המעלה הגדולה ביותר היא יופייה של הנשמה.

סוקרטס

22.01.2017

המעלה הגדולה ביותר היא יופייה של הנשמה.

המעלה הגדולה ביותר היא יופייה של הנשמה.

סוקרטס

המעלה הגדולה ביותר היא יופייה של הנשמה.

סוקרטס

22.01.2017

המעלה הגדולה ביותר היא יופייה של הנשמה.

next song
אבקנים במיקרוסקופ אלקטרוני
ריקי שחם רביצקי
אבקנים במיקרוסקופ אלקטרוני מאת ריקי שחם

אבקנים במיקרוסקופ אלקטרוני

ריקי שחם רביצקי

21.01.2017

ריקי שחם רביצקי

אבקנים במיקרוסקופ אלקטרוני

ריקי שחם רביצקי

21.01.2017
next song
לא קורה דבר עד שמשהו זז
אלברט איינשטיין

לא קורה דבר עד שמשהו זז

לא קורה דבר עד שמשהו זז מאת ריקי שחם

לא קורה דבר עד שמשהו זז

אלברט איינשטיין

21.01.2017

לא קורה דבר עד שמשהו זז

לא קורה דבר עד שמשהו זז

אלברט איינשטיין

לא קורה דבר עד שמשהו זז

אלברט איינשטיין

21.01.2017

לא קורה דבר עד שמשהו זז

next song
פינגווין על הבוקר
ריקי שחם רביצקי
פינגווין על הבוקר מאת ריקי שחם

פינגווין על הבוקר

ריקי שחם רביצקי

20.01.2017

ריקי שחם רביצקי

פינגווין על הבוקר

ריקי שחם רביצקי

20.01.2017
next song
‎ריקי שחם - פואקטיקה, צילום ותרבות‎