hand scribbling

ריקי שחם פואטיקה, צילום, תרבות

המחשב של אלן טורינג
מאת ריקי שחם
המחשב של אלן טורינג מאת ריקי שחם

המחשב של אלן טורינג

מאת ריקי שחם

28.01.2018

מאת ריקי שחם

המחשב של אלן טורינג

מאת ריקי שחם

28.01.2018
next song
פרדי מור מצייר נשים
מאת ריקי שחם
פרדי מור מצייר נשים מאת ריקי שחם

פרדי מור מצייר נשים

מאת ריקי שחם

26.01.2018

מאת ריקי שחם

פרדי מור מצייר נשים

מאת ריקי שחם

26.01.2018
next song
ילד במכינה צבאית - רכבת התחתית של מוסקבה
מאת ריקי שחם
ילד במכינה צבאית - רכבת התחתית של מוסקבה מאת ריקי שחם

ילד במכינה צבאית - רכבת התחתית של מוסקבה

מאת ריקי שחם

23.01.2018

מאת ריקי שחם

ילד במכינה צבאית - רכבת התחתית של מוסקבה

מאת ריקי שחם

23.01.2018
next song
פסל של לנין - אוקרינה
מאת ריקי שחם
פסל של לנין - אוקרינה מאת ריקי שחם

פסל של לנין - אוקרינה

מאת ריקי שחם

21.01.2018

מאת ריקי שחם

פסל של לנין - אוקרינה

מאת ריקי שחם

21.01.2018
next song
אבו-עומר מאזין לפטיפון בחאלב, סוריה
מאת ריקי שחם
אבו-עומר מאזין לפטיפון בחאלב, סוריה מאת ריקי שחם

אבו-עומר מאזין לפטיפון בחאלב, סוריה

מאת ריקי שחם

17.01.2018

מאת ריקי שחם

אבו-עומר מאזין לפטיפון בחאלב, סוריה

מאת ריקי שחם

17.01.2018
next song
מרטין לותר קינג - במאסר
מאת ריקי שחם
מרטין לותר קינג - במאסר מאת ריקי שחם

מרטין לותר קינג - במאסר

מאת ריקי שחם

16.01.2018

מאת ריקי שחם

מרטין לותר קינג - במאסר

מאת ריקי שחם

16.01.2018
next song
חנות נעליים בנאירובי
מאת ריקי שחם
חנות נעליים בנאירובי מאת ריקי שחם

חנות נעליים בנאירובי

מאת ריקי שחם

14.01.2018

מאת ריקי שחם

חנות נעליים בנאירובי

מאת ריקי שחם

14.01.2018
next song
נשים צועדות בצבא צפון קוריאה
מאת ריקי שחם
נשים צועדות בצבא צפון קוריאה מאת ריקי שחם

נשים צועדות בצבא צפון קוריאה

מאת ריקי שחם

12.01.2018

מאת ריקי שחם

נשים צועדות בצבא צפון קוריאה

מאת ריקי שחם

12.01.2018
next song
תינוק גורילה חופשי בקונגו
מאת ריקי שחם
תינוק גורילה חופשי בקונגו מאת ריקי שחם

תינוק גורילה חופשי בקונגו

מאת ריקי שחם

11.01.2018

מאת ריקי שחם

תינוק גורילה חופשי בקונגו

מאת ריקי שחם

11.01.2018
next song
איור מ 1906, טכנולוגיה בשירות הבדידות והניכור
מאת ריקי שחם
איור מ 1906, טכנולוגיה בשירות הבדידות והניכור מאת ריקי שחם

איור מ 1906, טכנולוגיה בשירות הבדידות והניכור

מאת ריקי שחם

09.01.2018

מאת ריקי שחם

איור מ 1906, טכנולוגיה בשירות הבדידות והניכור

מאת ריקי שחם

09.01.2018
next song
‎ריקי שחם - פואקטיקה, צילום ותרבות‎