hand scribbling

ריקי שחם פואטיקה, צילום, תרבות

כורי פחם, פנסילבניה, ילדות בתחילת המאה ה-20
מאת ריקי שחם
כורי פחם, פנסילבניה, ילדות בתחילת המאה ה-20 מאת ריקי שחם

כורי פחם, פנסילבניה, ילדות בתחילת המאה ה-20

מאת ריקי שחם

07.03.2018

מאת ריקי שחם

כורי פחם, פנסילבניה, ילדות בתחילת המאה ה-20

מאת ריקי שחם

07.03.2018
next song
ניו יורק - 1907.
מאת ריקי שחם
ניו יורק - 1907. מאת ריקי שחם

ניו יורק - 1907.

מאת ריקי שחם

06.03.2018

מאת ריקי שחם

ניו יורק - 1907.

מאת ריקי שחם

06.03.2018
next song
חיי נצח ברוסיה
מאת ריקי שחם
חיי נצח ברוסיה מאת ריקי שחם

חיי נצח ברוסיה

מאת ריקי שחם

05.03.2018

מאת ריקי שחם

חיי נצח ברוסיה

מאת ריקי שחם

05.03.2018
next song
חדר שינה
מאת ריקי שחם
חדר שינה מאת ריקי שחם

חדר שינה

מאת ריקי שחם

04.03.2018

מאת ריקי שחם

חדר שינה

מאת ריקי שחם

04.03.2018
next song
כפריה
מאת ריקי שחם
כפריה מאת ריקי שחם

כפריה

מאת ריקי שחם

03.03.2018

מאת ריקי שחם

כפריה

מאת ריקי שחם

03.03.2018
next song
- ברית המועצות בית בכפר
מאת ריקי שחם
 - ברית המועצות בית בכפר מאת ריקי שחם

- ברית המועצות בית בכפר

מאת ריקי שחם

02.03.2018

מאת ריקי שחם

- ברית המועצות בית בכפר

מאת ריקי שחם

02.03.2018
next song
זוג בבית - אוקרינה
מאת ריקי שחם
זוג בבית - אוקרינה מאת ריקי שחם

זוג בבית - אוקרינה

מאת ריקי שחם

01.03.2018

מאת ריקי שחם

זוג בבית - אוקרינה

מאת ריקי שחם

01.03.2018
next song
נהגי משאיות ביפן - 2
מאת ריקי שחם
נהגי משאיות ביפן - 2 מאת ריקי שחם

נהגי משאיות ביפן - 2

מאת ריקי שחם

28.02.2018

מאת ריקי שחם

נהגי משאיות ביפן - 2

מאת ריקי שחם

28.02.2018
next song
נהגי משאיות ביפן - 1
מאת ריקי שחם
נהגי משאיות ביפן - 1 מאת ריקי שחם

נהגי משאיות ביפן - 1

מאת ריקי שחם

27.02.2018

מאת ריקי שחם

נהגי משאיות ביפן - 1

מאת ריקי שחם

27.02.2018
next song
אסירים בריטיים במחנה שבויים גרמני - 1900
מאת ריקי שחם
אסירים בריטיים במחנה שבויים גרמני - 1900  מאת ריקי שחם

אסירים בריטיים במחנה שבויים גרמני - 1900

מאת ריקי שחם

26.02.2018

מאת ריקי שחם

אסירים בריטיים במחנה שבויים גרמני - 1900

מאת ריקי שחם

26.02.2018
next song
‎ריקי שחם - פואקטיקה, צילום ותרבות‎