hand scribbling

ריקי שחם פואטיקה, צילום, תרבות

מלכות הדראג של ג'אווה
מאת ריקי שחם

הצלמת הצרפתיה אסטל חנניה, בסדרת צילומים על שינוי באינדונזיה.

מלכות הדראג של ג

מלכות הדראג של ג'אווה

מאת ריקי שחם

19.11.2017

הצלמת הצרפתיה אסטל חנניה, בסדרת צילומים על שינוי באינדונזיה.

הצלמת הצרפתיה אסטל חנניה, בסדרת צילומים על שינוי באינדונזיה.

מאת ריקי שחם

מלכות הדראג של ג'אווה

מאת ריקי שחם

19.11.2017

הצלמת הצרפתיה אסטל חנניה, בסדרת צילומים על שינוי באינדונזיה.

next song
ליאנה פינק - ניו יורקר
מאת ריקי שחם
ליאנה פינק - ניו יורקר מאת ריקי שחם

ליאנה פינק - ניו יורקר

מאת ריקי שחם

18.11.2017

מאת ריקי שחם

ליאנה פינק - ניו יורקר

מאת ריקי שחם

18.11.2017
next song
טינה טרנר - כיפת הרעם
מאת ריקי שחם
טינה טרנר - כיפת הרעם מאת ריקי שחם

טינה טרנר - כיפת הרעם

מאת ריקי שחם

15.11.2017

מאת ריקי שחם

טינה טרנר - כיפת הרעם

מאת ריקי שחם

15.11.2017
next song
מדוזה, פסל שיש, ברניני
מאת ריקי שחם
מדוזה, פסל שיש, ברניני מאת ריקי שחם

מדוזה, פסל שיש, ברניני

מאת ריקי שחם

13.11.2017

מאת ריקי שחם

מדוזה, פסל שיש, ברניני

מאת ריקי שחם

13.11.2017
next song
תחרות צילומי טבע - גאורג קטכרט
מאת ריקי שחם
תחרות צילומי טבע - גאורג קטכרט מאת ריקי שחם

תחרות צילומי טבע - גאורג קטכרט

מאת ריקי שחם

12.11.2017

מאת ריקי שחם

תחרות צילומי טבע - גאורג קטכרט

מאת ריקי שחם

12.11.2017
next song
דילברט - בינה מלאכותית
מאת ריקי שחם
דילברט - בינה מלאכותית מאת ריקי שחם

דילברט - בינה מלאכותית

מאת ריקי שחם

11.11.2017

מאת ריקי שחם

דילברט - בינה מלאכותית

מאת ריקי שחם

11.11.2017
next song
טינה טרנר - מקס הזועם בדרכים - כיפת הרעם
מאת ריקי שחם
טינה טרנר - מקס הזועם בדרכים - כיפת הרעם מאת ריקי שחם

טינה טרנר - מקס הזועם בדרכים - כיפת הרעם

מאת ריקי שחם

07.11.2017

מאת ריקי שחם

טינה טרנר - מקס הזועם בדרכים - כיפת הרעם

מאת ריקי שחם

07.11.2017
next song
יאן סבאנקמאייר - כתיבה
מאת ריקי שחם
יאן סבאנקמאייר - כתיבה מאת ריקי שחם

יאן סבאנקמאייר - כתיבה

מאת ריקי שחם

06.11.2017

מאת ריקי שחם

יאן סבאנקמאייר - כתיבה

מאת ריקי שחם

06.11.2017
next song
יאן סבאנקמאייר - צ'כוסלובקיה
מאת ריקי שחם
יאן סבאנקמאייר - צ

יאן סבאנקמאייר - צ'כוסלובקיה

מאת ריקי שחם

05.11.2017

מאת ריקי שחם

יאן סבאנקמאייר - צ'כוסלובקיה

מאת ריקי שחם

05.11.2017
next song
יאן סבאנקמייר - ארוחה
מאת ריקי שחם
יאן סבאנקמייר - ארוחה  מאת ריקי שחם

יאן סבאנקמייר - ארוחה

מאת ריקי שחם

04.11.2017

מאת ריקי שחם

יאן סבאנקמייר - ארוחה

מאת ריקי שחם

04.11.2017
next song