hand scribbling

ריקי שחם פואטיקה, צילום, תרבות

מאת ריקי שחם
בריאן גייסין

כותבים אינם הבעלים של המילים שלהם. ממתי מילים שייכות למישהו. "המלים שלך עצמך", בהחלט! ומי אתה?

מאת ריקי שחם מאת ריקי שחם

מאת ריקי שחם

בריאן גייסין

11.02.2018

כותבים אינם הבעלים של המילים שלהם. ממתי מילים שייכות למישהו. "המלים שלך עצמך", בהחלט! ומי אתה?

כותבים אינם הבעלים של המילים שלהם. ממתי מילים שייכות למישהו. "המלים שלך עצמך", בהחלט! ומי אתה?

בריאן גייסין

מאת ריקי שחם

בריאן גייסין

11.02.2018

כותבים אינם הבעלים של המילים שלהם. ממתי מילים שייכות למישהו. "המלים שלך עצמך", בהחלט! ומי אתה?

next song
ויליאם ס. בורוז יושב במרפסת עם רובה ציד
מאת ריקי שחם
ויליאם ס. בורוז יושב במרפסת עם רובה ציד מאת ריקי שחם

ויליאם ס. בורוז יושב במרפסת עם רובה ציד

מאת ריקי שחם

10.02.2018

מאת ריקי שחם

ויליאם ס. בורוז יושב במרפסת עם רובה ציד

מאת ריקי שחם

10.02.2018
next song
קית הרינג מבקר את וויליאם בורוס
מאת ריקי שחם
קית הרינג מבקר את וויליאם בורוס מאת ריקי שחם

קית הרינג מבקר את וויליאם בורוס

מאת ריקי שחם

09.02.2018

מאת ריקי שחם

קית הרינג מבקר את וויליאם בורוס

מאת ריקי שחם

09.02.2018
next song
כשאיינשטיין היה בן 14
מאת ריקי שחם
כשאיינשטיין היה בן 14 מאת ריקי שחם

כשאיינשטיין היה בן 14

מאת ריקי שחם

08.02.2018

מאת ריקי שחם

כשאיינשטיין היה בן 14

מאת ריקי שחם

08.02.2018
next song
סופרגיסטיות בהפגנה שקטה
מאת ריקי שחם
סופרגיסטיות בהפגנה שקטה מאת ריקי שחם

סופרגיסטיות בהפגנה שקטה

מאת ריקי שחם

07.02.2018

מאת ריקי שחם

סופרגיסטיות בהפגנה שקטה

מאת ריקי שחם

07.02.2018
next song
גאורג קטלין - מערבה
מאת ריקי שחם
גאורג קטלין - מערבה מאת ריקי שחם

גאורג קטלין - מערבה

מאת ריקי שחם

06.02.2018

מאת ריקי שחם

גאורג קטלין - מערבה

מאת ריקי שחם

06.02.2018
next song
גאורג קטלין - ציד ביזונים
מאת ריקי שחם
גאורג קטלין - ציד ביזונים מאת ריקי שחם

גאורג קטלין - ציד ביזונים

מאת ריקי שחם

05.02.2018

מאת ריקי שחם

גאורג קטלין - ציד ביזונים

מאת ריקי שחם

05.02.2018
next song
הומר - ים יין כהה
מאת ריקי שחם

 

הומר - ים יין כהה מאת ריקי שחם

הומר - ים יין כהה

מאת ריקי שחם

04.02.2018

 

 

מאת ריקי שחם

הומר - ים יין כהה

מאת ריקי שחם

04.02.2018

 

next song
חוזרים מהתפילה בבנגלאדש
מאת ריקי שחם
חוזרים מהתפילה בבנגלאדש מאת ריקי שחם

חוזרים מהתפילה בבנגלאדש

מאת ריקי שחם

03.02.2018

מאת ריקי שחם

חוזרים מהתפילה בבנגלאדש

מאת ריקי שחם

03.02.2018
next song
 מאת ריקי שחם

02.02.2018

02.02.2018
next song