hand scribbling

ריקי שחם פואטיקה, צילום, תרבות

- ברית המועצות בית בכפר
מאת ריקי שחם
 - ברית המועצות בית בכפר מאת ריקי שחם

- ברית המועצות בית בכפר

מאת ריקי שחם

02.03.2018

מאת ריקי שחם

- ברית המועצות בית בכפר

מאת ריקי שחם

02.03.2018
next song
זוג בבית - אוקרינה
מאת ריקי שחם
זוג בבית - אוקרינה מאת ריקי שחם

זוג בבית - אוקרינה

מאת ריקי שחם

01.03.2018

מאת ריקי שחם

זוג בבית - אוקרינה

מאת ריקי שחם

01.03.2018
next song
נהגי משאיות ביפן - 2
מאת ריקי שחם
נהגי משאיות ביפן - 2 מאת ריקי שחם

נהגי משאיות ביפן - 2

מאת ריקי שחם

28.02.2018

מאת ריקי שחם

נהגי משאיות ביפן - 2

מאת ריקי שחם

28.02.2018
next song
נהגי משאיות ביפן - 1
מאת ריקי שחם
נהגי משאיות ביפן - 1 מאת ריקי שחם

נהגי משאיות ביפן - 1

מאת ריקי שחם

27.02.2018

מאת ריקי שחם

נהגי משאיות ביפן - 1

מאת ריקי שחם

27.02.2018
next song
אסירים בריטיים במחנה שבויים גרמני - 1900
מאת ריקי שחם
אסירים בריטיים במחנה שבויים גרמני - 1900  מאת ריקי שחם

אסירים בריטיים במחנה שבויים גרמני - 1900

מאת ריקי שחם

26.02.2018

מאת ריקי שחם

אסירים בריטיים במחנה שבויים גרמני - 1900

מאת ריקי שחם

26.02.2018
next song
נאסא - כדור הארץ במרכז, ולצידו הירח
מאת ריקי שחם
נאסא - כדור הארץ במרכז, ולצידו הירח מאת ריקי שחם

נאסא - כדור הארץ במרכז, ולצידו הירח

מאת ריקי שחם

25.02.2018

מאת ריקי שחם

נאסא - כדור הארץ במרכז, ולצידו הירח

מאת ריקי שחם

25.02.2018
next song
ג'ק קרואק מאזין לרדיו
מאת ריקי שחם
ג

ג'ק קרואק מאזין לרדיו

מאת ריקי שחם

15.02.2018

מאת ריקי שחם

ג'ק קרואק מאזין לרדיו

מאת ריקי שחם

15.02.2018
next song
דודה שלי
ג'ק קרואק

דודה שלי פעם אמרה שהעולם לעולם לא ימצא שלווה עד אשר גברים יפלו לרגלי הנשים שלהם ויבקשו את סליחתן

דודה שלי מאת ריקי שחם

דודה שלי

ג'ק קרואק

14.02.2018

דודה שלי פעם אמרה שהעולם לעולם לא ימצא שלווה עד אשר גברים יפלו לרגלי הנשים שלהם ויבקשו את סליחתן

דודה שלי פעם אמרה שהעולם לעולם לא ימצא שלווה עד אשר גברים יפלו לרגלי הנשים שלהם ויבקשו את סליחתן

ג'ק קרואק

דודה שלי

ג'ק קרואק

14.02.2018

דודה שלי פעם אמרה שהעולם לעולם לא ימצא שלווה עד אשר גברים יפלו לרגלי הנשים שלהם ויבקשו את סליחתן

next song
דרום קוריאה - פתיחת אולימפיידת החורף
מאת ריקי שחם
דרום קוריאה - פתיחת אולימפיידת החורף מאת ריקי שחם

דרום קוריאה - פתיחת אולימפיידת החורף

מאת ריקי שחם

13.02.2018

מאת ריקי שחם

דרום קוריאה - פתיחת אולימפיידת החורף

מאת ריקי שחם

13.02.2018
next song
בית ספר בסיירה לאון
מאת ריקי שחם
בית ספר בסיירה לאון מאת ריקי שחם

בית ספר בסיירה לאון

מאת ריקי שחם

12.02.2018

מאת ריקי שחם

בית ספר בסיירה לאון

מאת ריקי שחם

12.02.2018
next song