hand scribbling

ריקי שחם פואטיקה, צילום, תרבות

הומר - ים יין כהה
מאת ריקי שחם

 

הומר - ים יין כהה מאת ריקי שחם

הומר - ים יין כהה

מאת ריקי שחם

04.02.2018

 

 

מאת ריקי שחם

הומר - ים יין כהה

מאת ריקי שחם

04.02.2018

 

next song
חוזרים מהתפילה בבנגלאדש
מאת ריקי שחם
חוזרים מהתפילה בבנגלאדש מאת ריקי שחם

חוזרים מהתפילה בבנגלאדש

מאת ריקי שחם

03.02.2018

מאת ריקי שחם

חוזרים מהתפילה בבנגלאדש

מאת ריקי שחם

03.02.2018
next song
 מאת ריקי שחם

02.02.2018

02.02.2018
next song
הסיפור זה לא אתה
מאת ריקי שחם
הסיפור זה לא אתה מאת ריקי שחם

הסיפור זה לא אתה

מאת ריקי שחם

02.02.2018

מאת ריקי שחם

הסיפור זה לא אתה

מאת ריקי שחם

02.02.2018
next song
המחשב של אלן טורינג
מאת ריקי שחם
המחשב של אלן טורינג מאת ריקי שחם

המחשב של אלן טורינג

מאת ריקי שחם

28.01.2018

מאת ריקי שחם

המחשב של אלן טורינג

מאת ריקי שחם

28.01.2018
next song
פרדי מור מצייר נשים
מאת ריקי שחם
פרדי מור מצייר נשים מאת ריקי שחם

פרדי מור מצייר נשים

מאת ריקי שחם

26.01.2018

מאת ריקי שחם

פרדי מור מצייר נשים

מאת ריקי שחם

26.01.2018
next song
ילד במכינה צבאית - רכבת התחתית של מוסקבה
מאת ריקי שחם
ילד במכינה צבאית - רכבת התחתית של מוסקבה מאת ריקי שחם

ילד במכינה צבאית - רכבת התחתית של מוסקבה

מאת ריקי שחם

23.01.2018

מאת ריקי שחם

ילד במכינה צבאית - רכבת התחתית של מוסקבה

מאת ריקי שחם

23.01.2018
next song
פסל של לנין - אוקרינה
מאת ריקי שחם
פסל של לנין - אוקרינה מאת ריקי שחם

פסל של לנין - אוקרינה

מאת ריקי שחם

21.01.2018

מאת ריקי שחם

פסל של לנין - אוקרינה

מאת ריקי שחם

21.01.2018
next song
אבו-עומר מאזין לפטיפון בחאלב, סוריה
מאת ריקי שחם
אבו-עומר מאזין לפטיפון בחאלב, סוריה מאת ריקי שחם

אבו-עומר מאזין לפטיפון בחאלב, סוריה

מאת ריקי שחם

17.01.2018

מאת ריקי שחם

אבו-עומר מאזין לפטיפון בחאלב, סוריה

מאת ריקי שחם

17.01.2018
next song
מרטין לותר קינג - במאסר
מאת ריקי שחם
מרטין לותר קינג - במאסר מאת ריקי שחם

מרטין לותר קינג - במאסר

מאת ריקי שחם

16.01.2018

מאת ריקי שחם

מרטין לותר קינג - במאסר

מאת ריקי שחם

16.01.2018
next song