hand scribbling

ריקי שחם פואטיקה, צילום, תרבות

שרון פארמר - צלמת, וושינגטון דיסי
מאת ריקי שחם
שרון פארמר - צלמת, וושינגטון דיסי מאת ריקי שחם

שרון פארמר - צלמת, וושינגטון דיסי

מאת ריקי שחם

07.05.2018

מאת ריקי שחם

שרון פארמר - צלמת, וושינגטון דיסי

מאת ריקי שחם

07.05.2018
next song
חמישית המורדים - קובה
מאת ריקי שחם
חמישית המורדים - קובה מאת ריקי שחם

חמישית המורדים - קובה

מאת ריקי שחם

29.04.2018

מאת ריקי שחם

חמישית המורדים - קובה

מאת ריקי שחם

29.04.2018
next song
הונג קונג
מאת ריקי שחם
הונג קונג מאת ריקי שחם

הונג קונג

מאת ריקי שחם

28.04.2018

מאת ריקי שחם

הונג קונג

מאת ריקי שחם

28.04.2018
next song
האקדמיה לבאלט בקניה
מאת ריקי שחם
האקדמיה לבאלט בקניה מאת ריקי שחם

האקדמיה לבאלט בקניה

מאת ריקי שחם

26.04.2018

מאת ריקי שחם

האקדמיה לבאלט בקניה

מאת ריקי שחם

26.04.2018
next song
גגות הונג-קונג
מאת ריקי שחם
גגות הונג-קונג מאת ריקי שחם

גגות הונג-קונג

מאת ריקי שחם

22.04.2018

מאת ריקי שחם

גגות הונג-קונג

מאת ריקי שחם

22.04.2018
next song
קופים - יותר מבני אדם - סדרת צילומים מאת טים פלש
מאת ריקי שחם
קופים - יותר מבני אדם - סדרת צילומים מאת טים פלש מאת ריקי שחם

קופים - יותר מבני אדם - סדרת צילומים מאת טים פלש

מאת ריקי שחם

20.04.2018

מאת ריקי שחם

קופים - יותר מבני אדם - סדרת צילומים מאת טים פלש

מאת ריקי שחם

20.04.2018
next song
דוכן תפוזים בקאבול
מאת ריקי שחם
דוכן תפוזים בקאבול מאת ריקי שחם

דוכן תפוזים בקאבול

מאת ריקי שחם

15.04.2018

מאת ריקי שחם

דוכן תפוזים בקאבול

מאת ריקי שחם

15.04.2018
next song
אופניים בסין
מאת ריקי שחם
אופניים בסין מאת ריקי שחם

אופניים בסין

מאת ריקי שחם

08.04.2018

מאת ריקי שחם

אופניים בסין

מאת ריקי שחם

08.04.2018
next song
רוזלינה - מושלת לה פוריה.
מאת ריקי שחם
רוזלינה - מושלת לה פוריה. מאת ריקי שחם

רוזלינה - מושלת לה פוריה.

מאת ריקי שחם

05.04.2018

מאת ריקי שחם

רוזלינה - מושלת לה פוריה.

מאת ריקי שחם

05.04.2018
next song
ילדים בקרקס קאבול
מאת ריקי שחם
ילדים בקרקס קאבול מאת ריקי שחם

ילדים בקרקס קאבול

מאת ריקי שחם

03.04.2018

מאת ריקי שחם

ילדים בקרקס קאבול

מאת ריקי שחם

03.04.2018
next song