hand scribbling

ריקי שחם פואטיקה, צילום, תרבות

אופניים בסין
מאת ריקי שחם
אופניים בסין מאת ריקי שחם

אופניים בסין

מאת ריקי שחם

08.04.2018

מאת ריקי שחם

אופניים בסין

מאת ריקי שחם

08.04.2018
next song
רוזלינה - מושלת לה פוריה.
מאת ריקי שחם
רוזלינה - מושלת לה פוריה. מאת ריקי שחם

רוזלינה - מושלת לה פוריה.

מאת ריקי שחם

05.04.2018

מאת ריקי שחם

רוזלינה - מושלת לה פוריה.

מאת ריקי שחם

05.04.2018
next song
ילדים בקרקס קאבול
מאת ריקי שחם
ילדים בקרקס קאבול מאת ריקי שחם

ילדים בקרקס קאבול

מאת ריקי שחם

03.04.2018

מאת ריקי שחם

ילדים בקרקס קאבול

מאת ריקי שחם

03.04.2018
next song
מול בניין בית הספר לקרקס ברצועת עזה, רכב לוחמי חאמאס עובר
מאת ריקי שחם
מול בניין בית הספר לקרקס ברצועת עזה, רכב לוחמי חאמאס עובר מאת ריקי שחם

מול בניין בית הספר לקרקס ברצועת עזה, רכב לוחמי חאמאס עובר

מאת ריקי שחם

02.04.2018

מאת ריקי שחם

מול בניין בית הספר לקרקס ברצועת עזה, רכב לוחמי חאמאס עובר

מאת ריקי שחם

02.04.2018
next song
ליצנית בעזה
מאת ריקי שחם
ליצנית בעזה מאת ריקי שחם

ליצנית בעזה

מאת ריקי שחם

01.04.2018

מאת ריקי שחם

ליצנית בעזה

מאת ריקי שחם

01.04.2018
next song
ילד אחד למשפחה - כרזה בסין
מאת ריקי שחם
ילד אחד למשפחה - כרזה בסין מאת ריקי שחם

ילד אחד למשפחה - כרזה בסין

מאת ריקי שחם

21.03.2018

מאת ריקי שחם

ילד אחד למשפחה - כרזה בסין

מאת ריקי שחם

21.03.2018
next song
ציור ללוויה של מאו
מאת ריקי שחם
ציור ללוויה של מאו  מאת ריקי שחם

ציור ללוויה של מאו

מאת ריקי שחם

13.03.2018

מאת ריקי שחם

ציור ללוויה של מאו

מאת ריקי שחם

13.03.2018
next song
אמא ובת
מאת ריקי שחם
אמא ובת מאת ריקי שחם

אמא ובת

מאת ריקי שחם

08.03.2018

מאת ריקי שחם

אמא ובת

מאת ריקי שחם

08.03.2018
next song
כורי פחם, פנסילבניה, ילדות בתחילת המאה ה-20
מאת ריקי שחם
כורי פחם, פנסילבניה, ילדות בתחילת המאה ה-20 מאת ריקי שחם

כורי פחם, פנסילבניה, ילדות בתחילת המאה ה-20

מאת ריקי שחם

07.03.2018

מאת ריקי שחם

כורי פחם, פנסילבניה, ילדות בתחילת המאה ה-20

מאת ריקי שחם

07.03.2018
next song
ניו יורק - 1907.
מאת ריקי שחם
ניו יורק - 1907. מאת ריקי שחם

ניו יורק - 1907.

מאת ריקי שחם

06.03.2018

מאת ריקי שחם

ניו יורק - 1907.

מאת ריקי שחם

06.03.2018
next song