hand scribbling

ריקי שחם פואטיקה, צילום, תרבות

 מאת ריקי שחם

01.08.2018

01.08.2018
next song
פיקסו חובש מסכות
מאת ריקי שחם
פיקסו חובש מסכות מאת ריקי שחם

פיקסו חובש מסכות

מאת ריקי שחם

31.07.2018 לקריאה נוספת

מאת ריקי שחם

פיקסו חובש מסכות

מאת ריקי שחם

31.07.2018
next song
 מאת ריקי שחם

31.07.2018 לקריאה נוספת

31.07.2018
next song
רנואר מצייר בביתו
מאת ריקי שחם
רנואר מצייר בביתו מאת ריקי שחם

רנואר מצייר בביתו

מאת ריקי שחם

29.07.2018

מאת ריקי שחם

רנואר מצייר בביתו

מאת ריקי שחם

29.07.2018
next song
יונים בניו יורק
מאת ריקי שחם

צילומיו של אנדרו גארן, צלם ניו יורקי. "התבוננו בלהקת יונים בפארק השכונתי או על המדרכה. במבט ראשון ניתן לחשוב שכולם זהות" הוא אומר. "אבל אם רק תעצרו להתבונן למספר דקות, תבחינו משלל הנוצות הצבעוניות בהתנהגותן המגוונת".

יונים בניו יורק מאת ריקי שחם

יונים בניו יורק

מאת ריקי שחם

26.07.2018

צילומיו של אנדרו גארן, צלם ניו יורקי. "התבוננו בלהקת יונים בפארק השכונתי או על המדרכה. במבט ראשון ניתן לחשוב שכולם זהות" הוא אומר. "אבל אם רק תעצרו להתבונן למספר דקות, תבחינו משלל הנוצות הצבעוניות בהתנהגותן המגוונת".

לקריאה נוספת

צילומיו של אנדרו גארן, צלם ניו יורקי. "התבוננו בלהקת יונים בפארק השכונתי או על המדרכה. במבט ראשון ניתן לחשוב שכולם זהות" הוא אומר. "אבל אם רק תעצרו להתבונן למספר דקות, תבחינו משלל הנוצות הצבעוניות בהתנהגותן המגוונת".

מאת ריקי שחם

יונים בניו יורק

מאת ריקי שחם

26.07.2018

צילומיו של אנדרו גארן, צלם ניו יורקי. "התבוננו בלהקת יונים בפארק השכונתי או על המדרכה. במבט ראשון ניתן לחשוב שכולם זהות" הוא אומר. "אבל אם רק תעצרו להתבונן למספר דקות, תבחינו משלל הנוצות הצבעוניות בהתנהגותן המגוונת".

next song
 מאת ריקי שחם

26.07.2018

26.07.2018
next song
יונות דואר
מאת ריקי שחם

במאה ה19, צלמים ראשונים עשו ניסויים להשיג תמונות אוויריות בעזרת בלונים ועפיפונים. אבל מבט יותר אורגני הצליח להשיג הצלם הגרמני יוליוס ניוברונר, כשאר בנה מצלמה מיוחדת שנשאו יונות דואר שאימן לצורך משימה זו.

יונות דואר מאת ריקי שחם

יונות דואר

מאת ריקי שחם

25.07.2018

במאה ה19, צלמים ראשונים עשו ניסויים להשיג תמונות אוויריות בעזרת בלונים ועפיפונים. אבל מבט יותר אורגני הצליח להשיג הצלם הגרמני יוליוס ניוברונר, כשאר בנה מצלמה מיוחדת שנשאו יונות דואר שאימן לצורך משימה זו.

לקריאה נוספת

במאה ה19, צלמים ראשונים עשו ניסויים להשיג תמונות אוויריות בעזרת בלונים ועפיפונים. אבל מבט יותר אורגני הצליח להשיג הצלם הגרמני יוליוס ניוברונר, כשאר בנה מצלמה מיוחדת שנשאו יונות דואר שאימן לצורך משימה זו.

מאת ריקי שחם

יונות דואר

מאת ריקי שחם

25.07.2018

במאה ה19, צלמים ראשונים עשו ניסויים להשיג תמונות אוויריות בעזרת בלונים ועפיפונים. אבל מבט יותר אורגני הצליח להשיג הצלם הגרמני יוליוס ניוברונר, כשאר בנה מצלמה מיוחדת שנשאו יונות דואר שאימן לצורך משימה זו.

next song
 מאת ריקי שחם

25.07.2018

25.07.2018
next song
חג המתים ביפן
מאת ריקי שחם

בכל קיץ, עיירת הדיג הימשימה מזמינה את המתים הביתה. חג זה נחגג בכל יפן ומציין את חזרתם של המתים אל הארץ. האמונה המחזקת את הקשר בין המתים לחיים נטועה עמוק בהיסטוריה ולרוב מוסכם כי היא מבוססת על אחת הסוטרות הבודהיסטיות.

חג המתים ביפן מאת ריקי שחם

חג המתים ביפן

מאת ריקי שחם

24.07.2018

בכל קיץ, עיירת הדיג הימשימה מזמינה את המתים הביתה. חג זה נחגג בכל יפן ומציין את חזרתם של המתים אל הארץ. האמונה המחזקת את הקשר בין המתים לחיים נטועה עמוק בהיסטוריה ולרוב מוסכם כי היא מבוססת על אחת הסוטרות הבודהיסטיות.

לקריאה נוספת

בכל קיץ, עיירת הדיג הימשימה מזמינה את המתים הביתה. חג זה נחגג בכל יפן ומציין את חזרתם של המתים אל הארץ. האמונה המחזקת את הקשר בין המתים לחיים נטועה עמוק בהיסטוריה ולרוב מוסכם כי היא מבוססת על אחת הסוטרות הבודהיסטיות.

מאת ריקי שחם

חג המתים ביפן

מאת ריקי שחם

24.07.2018

בכל קיץ, עיירת הדיג הימשימה מזמינה את המתים הביתה. חג זה נחגג בכל יפן ומציין את חזרתם של המתים אל הארץ. האמונה המחזקת את הקשר בין המתים לחיים נטועה עמוק בהיסטוריה ולרוב מוסכם כי היא מבוססת על אחת הסוטרות הבודהיסטיות.

next song
 מאת ריקי שחם

24.07.2018 לקריאה נוספת

24.07.2018
next song