hand scribbling

ריקי שחם פואטיקה, צילום, תרבות

 מאת ריקי שחם

02.08.2018

02.08.2018
next song
גופים ללא חרטה
מאת ריקי שחם

הצילומים שלי הם סיפורים קצרים על עולם מתרסק, אומר הצלם יליד רומא סנדרו ג'יורדנו. כל סיפור מתאר דמות מוטשת, אשר ברגע אחד של אובדן חושים, מתרסקת ללא כל ניסיון להציל את עצמה. היא אינה מסוגלת.

גופים ללא חרטה מאת ריקי שחם

גופים ללא חרטה

מאת ריקי שחם

01.08.2018

הצילומים שלי הם סיפורים קצרים על עולם מתרסק, אומר הצלם יליד רומא סנדרו ג'יורדנו. כל סיפור מתאר דמות מוטשת, אשר ברגע אחד של אובדן חושים, מתרסקת ללא כל ניסיון להציל את עצמה. היא אינה מסוגלת.

הצילומים שלי הם סיפורים קצרים על עולם מתרסק, אומר הצלם יליד רומא סנדרו ג'יורדנו. כל סיפור מתאר דמות מוטשת, אשר ברגע אחד של אובדן חושים, מתרסקת ללא כל ניסיון להציל את עצמה. היא אינה מסוגלת.

מאת ריקי שחם

גופים ללא חרטה

מאת ריקי שחם

01.08.2018

הצילומים שלי הם סיפורים קצרים על עולם מתרסק, אומר הצלם יליד רומא סנדרו ג'יורדנו. כל סיפור מתאר דמות מוטשת, אשר ברגע אחד של אובדן חושים, מתרסקת ללא כל ניסיון להציל את עצמה. היא אינה מסוגלת.

next song
 מאת ריקי שחם

01.08.2018

01.08.2018
next song
 מאת ריקי שחם

01.08.2018

01.08.2018
next song
פיקסו חובש מסכות
מאת ריקי שחם
פיקסו חובש מסכות מאת ריקי שחם

פיקסו חובש מסכות

מאת ריקי שחם

31.07.2018

מאת ריקי שחם

פיקסו חובש מסכות

מאת ריקי שחם

31.07.2018
next song
 מאת ריקי שחם

31.07.2018

31.07.2018
next song
רנואר מצייר בביתו
מאת ריקי שחם
רנואר מצייר בביתו מאת ריקי שחם

רנואר מצייר בביתו

מאת ריקי שחם

29.07.2018

מאת ריקי שחם

רנואר מצייר בביתו

מאת ריקי שחם

29.07.2018
next song
יונים בניו יורק
מאת ריקי שחם

צילומיו של אנדרו גארן, צלם ניו יורקי. "התבוננו בלהקת יונים בפארק השכונתי או על המדרכה. במבט ראשון ניתן לחשוב שכולם זהות" הוא אומר. "אבל אם רק תעצרו להתבונן למספר דקות, תבחינו משלל הנוצות הצבעוניות בהתנהגותן המגוונת".

יונים בניו יורק מאת ריקי שחם

יונים בניו יורק

מאת ריקי שחם

26.07.2018

צילומיו של אנדרו גארן, צלם ניו יורקי. "התבוננו בלהקת יונים בפארק השכונתי או על המדרכה. במבט ראשון ניתן לחשוב שכולם זהות" הוא אומר. "אבל אם רק תעצרו להתבונן למספר דקות, תבחינו משלל הנוצות הצבעוניות בהתנהגותן המגוונת".

צילומיו של אנדרו גארן, צלם ניו יורקי. "התבוננו בלהקת יונים בפארק השכונתי או על המדרכה. במבט ראשון ניתן לחשוב שכולם זהות" הוא אומר. "אבל אם רק תעצרו להתבונן למספר דקות, תבחינו משלל הנוצות הצבעוניות בהתנהגותן המגוונת".

מאת ריקי שחם

יונים בניו יורק

מאת ריקי שחם

26.07.2018

צילומיו של אנדרו גארן, צלם ניו יורקי. "התבוננו בלהקת יונים בפארק השכונתי או על המדרכה. במבט ראשון ניתן לחשוב שכולם זהות" הוא אומר. "אבל אם רק תעצרו להתבונן למספר דקות, תבחינו משלל הנוצות הצבעוניות בהתנהגותן המגוונת".

next song
 מאת ריקי שחם

26.07.2018

26.07.2018
next song
יונות דואר
מאת ריקי שחם

במאה ה19, צלמים ראשונים עשו ניסויים להשיג תמונות אוויריות בעזרת בלונים ועפיפונים. אבל מבט יותר אורגני הצליח להשיג הצלם הגרמני יוליוס ניוברונר, כשאר בנה מצלמה מיוחדת שנשאו יונות דואר שאימן לצורך משימה זו.

יונות דואר מאת ריקי שחם

יונות דואר

מאת ריקי שחם

25.07.2018

במאה ה19, צלמים ראשונים עשו ניסויים להשיג תמונות אוויריות בעזרת בלונים ועפיפונים. אבל מבט יותר אורגני הצליח להשיג הצלם הגרמני יוליוס ניוברונר, כשאר בנה מצלמה מיוחדת שנשאו יונות דואר שאימן לצורך משימה זו.

במאה ה19, צלמים ראשונים עשו ניסויים להשיג תמונות אוויריות בעזרת בלונים ועפיפונים. אבל מבט יותר אורגני הצליח להשיג הצלם הגרמני יוליוס ניוברונר, כשאר בנה מצלמה מיוחדת שנשאו יונות דואר שאימן לצורך משימה זו.

מאת ריקי שחם

יונות דואר

מאת ריקי שחם

25.07.2018

במאה ה19, צלמים ראשונים עשו ניסויים להשיג תמונות אוויריות בעזרת בלונים ועפיפונים. אבל מבט יותר אורגני הצליח להשיג הצלם הגרמני יוליוס ניוברונר, כשאר בנה מצלמה מיוחדת שנשאו יונות דואר שאימן לצורך משימה זו.

next song