hand scribbling

ריקי שחם פואטיקה, צילום, תרבות

 מאת ריקי שחם

09.08.2018

09.08.2018
next song
לאומנות
מאת ריקי שחם

באותו המפעל בסין, מייצרים את הדגלים לקמפיין של דונאלד טראמפ בשנת 2020, ואת שלל דגלי העולם.

לאומנות  מאת ריקי שחם

לאומנות

מאת ריקי שחם

07.08.2018

באותו המפעל בסין, מייצרים את הדגלים לקמפיין של דונאלד טראמפ בשנת 2020, ואת שלל דגלי העולם.

באותו המפעל בסין, מייצרים את הדגלים לקמפיין של דונאלד טראמפ בשנת 2020, ואת שלל דגלי העולם.

מאת ריקי שחם

לאומנות

מאת ריקי שחם

07.08.2018

באותו המפעל בסין, מייצרים את הדגלים לקמפיין של דונאלד טראמפ בשנת 2020, ואת שלל דגלי העולם.

next song
 מאת ריקי שחם

07.08.2018

07.08.2018
next song
made in China
מאת ריקי שחם

ייצור סדרתי של בובות בסין. 

made in China מאת ריקי שחם

made in China

מאת ריקי שחם

06.08.2018

ייצור סדרתי של בובות בסין. 

ייצור סדרתי של בובות בסין. 

מאת ריקי שחם

made in China

מאת ריקי שחם

06.08.2018

ייצור סדרתי של בובות בסין. 

next song
 מאת ריקי שחם

06.08.2018

06.08.2018
next song
אניד וורהול בצד השני של המצלמה
מאת ריקי שחם

"אם אתם רוצים לדעת הכל אודות אנדי וורהול, רק הביטו על פני השטח של הציורים והסרטים שלי ועלי, והנה אני. אין שום דבר מאחורי זה."

אניד וורהול בצד השני של המצלמה מאת ריקי שחם

אניד וורהול בצד השני של המצלמה

מאת ריקי שחם

05.08.2018

"אם אתם רוצים לדעת הכל אודות אנדי וורהול, רק הביטו על פני השטח של הציורים והסרטים שלי ועלי, והנה אני. אין שום דבר מאחורי זה."

"אם אתם רוצים לדעת הכל אודות אנדי וורהול, רק הביטו על פני השטח של הציורים והסרטים שלי ועלי, והנה אני. אין שום דבר מאחורי זה."

מאת ריקי שחם

אניד וורהול בצד השני של המצלמה

מאת ריקי שחם

05.08.2018

"אם אתם רוצים לדעת הכל אודות אנדי וורהול, רק הביטו על פני השטח של הציורים והסרטים שלי ועלי, והנה אני. אין שום דבר מאחורי זה."

next song
 מאת ריקי שחם

05.08.2018

05.08.2018
next song
 מאת ריקי שחם

05.08.2018

05.08.2018
next song
לחצות את הגבול ממקסיקו
מאת ריקי שחם

מהגרים אשר מגיעים ממרכז אמריקה משלמים פעמים רבות עד עשרת אלפים דולר כדי שיעבירו אותם את הגבול לארצות הברית. מקסיקנים מוציאים כששת אלפים דולר כדי להגיע ליעדם. ככל שהמחירים עולים כך גם נסיונות המעבר יותר יצירתיים, ויותר מסוכנים. 100 הקילומטר מעבר לגדר נחשבים לא פחות מסוכמים למבקשי במקלט ממעבר הגבול עצמו.

לחצות את הגבול ממקסיקו מאת ריקי שחם

לחצות את הגבול ממקסיקו

מאת ריקי שחם

02.08.2018

מהגרים אשר מגיעים ממרכז אמריקה משלמים פעמים רבות עד עשרת אלפים דולר כדי שיעבירו אותם את הגבול לארצות הברית. מקסיקנים מוציאים כששת אלפים דולר כדי להגיע ליעדם. ככל שהמחירים עולים כך גם נסיונות המעבר יותר יצירתיים, ויותר מסוכנים. 100 הקילומטר מעבר לגדר נחשבים לא פחות מסוכמים למבקשי במקלט ממעבר הגבול עצמו.

מהגרים אשר מגיעים ממרכז אמריקה משלמים פעמים רבות עד עשרת אלפים דולר כדי שיעבירו אותם את הגבול לארצות הברית. מקסיקנים מוציאים כששת אלפים דולר כדי להגיע ליעדם. ככל שהמחירים עולים כך גם נסיונות המעבר יותר יצירתיים, ויותר מסוכנים. 100 הקילומטר מעבר לגדר נחשבים לא פחות מסוכמים למבקשי במקלט ממעבר הגבול עצמו.

מאת ריקי שחם

לחצות את הגבול ממקסיקו

מאת ריקי שחם

02.08.2018

מהגרים אשר מגיעים ממרכז אמריקה משלמים פעמים רבות עד עשרת אלפים דולר כדי שיעבירו אותם את הגבול לארצות הברית. מקסיקנים מוציאים כששת אלפים דולר כדי להגיע ליעדם. ככל שהמחירים עולים כך גם נסיונות המעבר יותר יצירתיים, ויותר מסוכנים. 100 הקילומטר מעבר לגדר נחשבים לא פחות מסוכמים למבקשי במקלט ממעבר הגבול עצמו.

next song
 מאת ריקי שחם

02.08.2018

02.08.2018
next song