hand scribbling

ריקי שחם פואטיקה, צילום, תרבות

גברים הם דייגים, נשים הן משרתות

צילומיה של פראן רואו מקורנוול שבאנגליה אינם דומים לצילומי "תיירות" עם רוחצות ורוחצים שוכבים על מגבת לחופי הים. היא מחפשת משהו יותר "מציאותי" לדבריה, תוך כדי מבט על זהות נשית באנגליה.

פראן גדלה במשפחת דייגים. אחיה הפך גם הוא להיות דייג. כשהגיעה לפירקה, כולם הביטה אליה ותהו מתי היא תתחתן. והיא אינה יוצאת דופן, זוהי המציאות של בנות רבות באזורים הכפריים של אנגליה.

לסדרת עבודותיה נתנה את השם "משרתות". מאז ומעולם הגברים בקורנוול היו דייגים, והנשים תיקנו את הרשתות. לא היה להן קול שקיבל הד כלשהוא. האפשרויות היו זעומות.

"רציתי להראות לבנות היכן הן באמת גרות. רחוק מהתיירות. רחוק מהחופים. רחוק מדוכני הגלידה. כי זה הכל פאסאדות. הן אינן אמיתיות."

גברים הם דייגים, נשים הן משרתות מאת ריקי שחם

גברים הם דייגים, נשים הן משרתות

ריקי שחם

צילומיה של פראן רואו מקורנוול שבאנגליה אינם דומים לצילומי "תיירות" עם רוחצות ורוחצים שוכבים על מגבת לחופי הים. היא מחפשת משהו יותר "מציאותי" לדבריה, תוך כדי מבט על זהות נשית באנגליה.

פראן גדלה במשפחת דייגים. אחיה הפך גם הוא להיות דייג. כשהגיעה לפירקה, כולם הביטה אליה ותהו מתי היא תתחתן. והיא אינה יוצאת דופן, זוהי המציאות של בנות רבות באזורים הכפריים של אנגליה.

לסדרת עבודותיה נתנה את השם "משרתות". מאז ומעולם הגברים בקורנוול היו דייגים, והנשים תיקנו את הרשתות. לא היה להן קול שקיבל הד כלשהוא. האפשרויות היו זעומות.

"רציתי להראות לבנות היכן הן באמת גרות. רחוק מהתיירות. רחוק מהחופים. רחוק מדוכני הגלידה. כי זה הכל פאסאדות. הן אינן אמיתיות."

לקריאה נוספת

צילומיה של פראן רואו מקורנוול שבאנגליה אינם דומים לצילומי "תיירות" עם רוחצות ורוחצים שוכבים על מגבת לחופי הים. היא מחפשת משהו יותר "מציאותי" לדבריה, תוך כדי מבט על זהות נשית באנגליה.

פראן גדלה במשפחת דייגים. אחיה הפך גם הוא להיות דייג. כשהגיעה לפירקה, כולם הביטה אליה ותהו מתי היא תתחתן. והיא אינה יוצאת דופן, זוהי המציאות של בנות רבות באזורים הכפריים של אנגליה.

לסדרת עבודותיה נתנה את השם "משרתות". מאז ומעולם הגברים בקורנוול היו דייגים, והנשים תיקנו את הרשתות. לא היה להן קול שקיבל הד כלשהוא. האפשרויות היו זעומות.

"רציתי להראות לבנות היכן הן באמת גרות. רחוק מהתיירות. רחוק מהחופים. רחוק מדוכני הגלידה. כי זה הכל פאסאדות. הן אינן אמיתיות."

ריקי שחם

גברים הם דייגים, נשים הן משרתות

ריקי שחם

next song

חזרה

‎ריקי שחם - פואקטיקה, צילום ותרבות‎