hand scribbling

ריקי שחם פואטיקה, צילום, תרבות

טרוי וויליאמס

בסדרת עבודותיו של טרוי וויליאמס "כפר", הוא מתאר את השינוי הדרמטי שהתרחש ברחובות ניו-יורק, עם התמקדות מיוחדת ברובע הדרום מזרחי.

הדמויות הססגוניות שנעמדו מול העדשה שלו, בשחור לבן, הביאו את אישיותם כדי לספר את הסיפור של השכונה.

התושבים של השכונה כוללים דמויות גותיות, פנקיסטיות, סקייטרים, היפים ועוד רבים ומוזרים.

זו הניו-יורק העכשווית בעיניו, זו שהתעוררה מתוך הסגרים לאחר מגפת הקוביד. זה היה ניסיונו של וויליאמס להתחבר לאנשים מחדש. עד אז, מעולם לא עבד על צילומי פורטרט. "פשוט יצאתי לשוטט עם המצלמה ולפגוש מחדש בני אדם" מספר וויליאמס.

ההפתעה הראשונה שלו היתה עד כמה אנשים שמחו להצטלם. הם רצו להראות עצמם לעולם. כולם חיפשו ליצור קשר עם בני אנוש נוספים.

טרוי וויליאמס מאת ריקי שחם

טרוי וויליאמס

ריקי שחם

בסדרת עבודותיו של טרוי וויליאמס "כפר", הוא מתאר את השינוי הדרמטי שהתרחש ברחובות ניו-יורק, עם התמקדות מיוחדת ברובע הדרום מזרחי.

הדמויות הססגוניות שנעמדו מול העדשה שלו, בשחור לבן, הביאו את אישיותם כדי לספר את הסיפור של השכונה.

התושבים של השכונה כוללים דמויות גותיות, פנקיסטיות, סקייטרים, היפים ועוד רבים ומוזרים.

זו הניו-יורק העכשווית בעיניו, זו שהתעוררה מתוך הסגרים לאחר מגפת הקוביד. זה היה ניסיונו של וויליאמס להתחבר לאנשים מחדש. עד אז, מעולם לא עבד על צילומי פורטרט. "פשוט יצאתי לשוטט עם המצלמה ולפגוש מחדש בני אדם" מספר וויליאמס.

ההפתעה הראשונה שלו היתה עד כמה אנשים שמחו להצטלם. הם רצו להראות עצמם לעולם. כולם חיפשו ליצור קשר עם בני אנוש נוספים.

לקריאה נוספת

בסדרת עבודותיו של טרוי וויליאמס "כפר", הוא מתאר את השינוי הדרמטי שהתרחש ברחובות ניו-יורק, עם התמקדות מיוחדת ברובע הדרום מזרחי.

הדמויות הססגוניות שנעמדו מול העדשה שלו, בשחור לבן, הביאו את אישיותם כדי לספר את הסיפור של השכונה.

התושבים של השכונה כוללים דמויות גותיות, פנקיסטיות, סקייטרים, היפים ועוד רבים ומוזרים.

זו הניו-יורק העכשווית בעיניו, זו שהתעוררה מתוך הסגרים לאחר מגפת הקוביד. זה היה ניסיונו של וויליאמס להתחבר לאנשים מחדש. עד אז, מעולם לא עבד על צילומי פורטרט. "פשוט יצאתי לשוטט עם המצלמה ולפגוש מחדש בני אדם" מספר וויליאמס.

ההפתעה הראשונה שלו היתה עד כמה אנשים שמחו להצטלם. הם רצו להראות עצמם לעולם. כולם חיפשו ליצור קשר עם בני אנוש נוספים.

ריקי שחם

טרוי וויליאמס

ריקי שחם

next song

חזרה

‎ריקי שחם - פואקטיקה, צילום ותרבות‎