hand scribbling

ריקי שחם פואטיקה, צילום, תרבות

ליל אימת החיים

אידה מלהום, אנימטורית, מתקשה להרדם בחדר שקט, כך גם רובי - גיבורת סרטה החדש.

רובי מנסה להרדם במיטתה בעזרת שימוש בכל האמצעים המודרנים העומדים לרשותה - מדיטציה ממערכת הסטריאו, מנורה משנת צבעים וספר הנחייה.

אך כאשר היא נכשלת בכל מאמציה מתחילות להגיח מפלצות מתחת למיטתה. תוך כדי הסרטון הקצר מתברר שהמפלצות הן התגשמות של רובי מגילאים שונים, המזכירות לה ארועים מביכים שהיתה שמחה להשאיר טמונים עמוק בתוך שק.

כך הפעם שפגעה בקולגה לעבודה, או שנתפסה מנסה לפתות שומר בכניסה למועדון כדי שייתן לה להיכנס, כל זכרונותיה רודפים אותה בחדרה בשעת לילה בסרט שהיה יכול להיות סרט אימה אילולה קיבל את הטיפול ההומוריסטי של האנימציה.

אידה מתמודדת עם זכרונותיה שלה תוך כדי התסריט, ומאפשרת לנו להציץ אל תוך השק הפרטי שלנו תוך כדי צפיה, ואולי אפילו לחייך מעט.

ליל אימת החיים מאת ריקי שחם

ליל אימת החיים

ריקי שחם

אידה מלהום, אנימטורית, מתקשה להרדם בחדר שקט, כך גם רובי - גיבורת סרטה החדש.

רובי מנסה להרדם במיטתה בעזרת שימוש בכל האמצעים המודרנים העומדים לרשותה - מדיטציה ממערכת הסטריאו, מנורה משנת צבעים וספר הנחייה.

אך כאשר היא נכשלת בכל מאמציה מתחילות להגיח מפלצות מתחת למיטתה. תוך כדי הסרטון הקצר מתברר שהמפלצות הן התגשמות של רובי מגילאים שונים, המזכירות לה ארועים מביכים שהיתה שמחה להשאיר טמונים עמוק בתוך שק.

כך הפעם שפגעה בקולגה לעבודה, או שנתפסה מנסה לפתות שומר בכניסה למועדון כדי שייתן לה להיכנס, כל זכרונותיה רודפים אותה בחדרה בשעת לילה בסרט שהיה יכול להיות סרט אימה אילולה קיבל את הטיפול ההומוריסטי של האנימציה.

אידה מתמודדת עם זכרונותיה שלה תוך כדי התסריט, ומאפשרת לנו להציץ אל תוך השק הפרטי שלנו תוך כדי צפיה, ואולי אפילו לחייך מעט.

לקריאה נוספת

אידה מלהום, אנימטורית, מתקשה להרדם בחדר שקט, כך גם רובי - גיבורת סרטה החדש.

רובי מנסה להרדם במיטתה בעזרת שימוש בכל האמצעים המודרנים העומדים לרשותה - מדיטציה ממערכת הסטריאו, מנורה משנת צבעים וספר הנחייה.

אך כאשר היא נכשלת בכל מאמציה מתחילות להגיח מפלצות מתחת למיטתה. תוך כדי הסרטון הקצר מתברר שהמפלצות הן התגשמות של רובי מגילאים שונים, המזכירות לה ארועים מביכים שהיתה שמחה להשאיר טמונים עמוק בתוך שק.

כך הפעם שפגעה בקולגה לעבודה, או שנתפסה מנסה לפתות שומר בכניסה למועדון כדי שייתן לה להיכנס, כל זכרונותיה רודפים אותה בחדרה בשעת לילה בסרט שהיה יכול להיות סרט אימה אילולה קיבל את הטיפול ההומוריסטי של האנימציה.

אידה מתמודדת עם זכרונותיה שלה תוך כדי התסריט, ומאפשרת לנו להציץ אל תוך השק הפרטי שלנו תוך כדי צפיה, ואולי אפילו לחייך מעט.

ריקי שחם

ליל אימת החיים

ריקי שחם

next song

חזרה

‎ריקי שחם - פואקטיקה, צילום ותרבות‎