hand scribbling

ריקי שחם פואטיקה, צילום, תרבות

הקו הכתום

ג'ק לודר בות' הסתובב עם מצלמה ענקית ברחובות דרום בוסטון כאשר התבקש לעשות פרויקט צילומי עיתונאי על דיירי השכונות בהן עברה הרכבת העירונית שיועדה לצאת מכלל שימוש. השנה היתה 1985, הערב ירד - ובעוד הוא מתחיל לחזור לביתו חזה בות' מהעבר השני של הרחוב צללית של גבר שרירי כאשר השמש מאירה מאחור. בות' מייד ניגש לשוחח עמו.

האיש סיפר את סיפור חייו, את תהליך הגמילה מהסמים, וכיצד חדר הכושר שומר עליו מכל משמר. זו תמונת השער של ספרו החדש "הקו הכתום" המאחד צילומים מ-18 חודשים של טיולים בין האנשים שגרו בסמוך לפסי הרכבת.

הקו הכתום מאת ריקי שחם

הקו הכתום

ריקי שחם

ג'ק לודר בות' הסתובב עם מצלמה ענקית ברחובות דרום בוסטון כאשר התבקש לעשות פרויקט צילומי עיתונאי על דיירי השכונות בהן עברה הרכבת העירונית שיועדה לצאת מכלל שימוש. השנה היתה 1985, הערב ירד - ובעוד הוא מתחיל לחזור לביתו חזה בות' מהעבר השני של הרחוב צללית של גבר שרירי כאשר השמש מאירה מאחור. בות' מייד ניגש לשוחח עמו.

האיש סיפר את סיפור חייו, את תהליך הגמילה מהסמים, וכיצד חדר הכושר שומר עליו מכל משמר. זו תמונת השער של ספרו החדש "הקו הכתום" המאחד צילומים מ-18 חודשים של טיולים בין האנשים שגרו בסמוך לפסי הרכבת.

לקריאה נוספת

ג'ק לודר בות' הסתובב עם מצלמה ענקית ברחובות דרום בוסטון כאשר התבקש לעשות פרויקט צילומי עיתונאי על דיירי השכונות בהן עברה הרכבת העירונית שיועדה לצאת מכלל שימוש. השנה היתה 1985, הערב ירד - ובעוד הוא מתחיל לחזור לביתו חזה בות' מהעבר השני של הרחוב צללית של גבר שרירי כאשר השמש מאירה מאחור. בות' מייד ניגש לשוחח עמו.

האיש סיפר את סיפור חייו, את תהליך הגמילה מהסמים, וכיצד חדר הכושר שומר עליו מכל משמר. זו תמונת השער של ספרו החדש "הקו הכתום" המאחד צילומים מ-18 חודשים של טיולים בין האנשים שגרו בסמוך לפסי הרכבת.

ריקי שחם

הקו הכתום

ריקי שחם

next song

חזרה

‎ריקי שחם - פואקטיקה, צילום ותרבות‎