hand scribbling

ריקי שחם פואטיקה, צילום, תרבות

ארכיטקט כלא

הסרט "ארכיטקט כלא" של האומנית הסינית קאו פיי משתמש במטאפורות של מרחב בכדי לדבר על חופש. במקום להתמודד עם הכלא כמקום להחזיק פושעים, נשאלת השאלה איך בני-אדם חיים עם הרעיון של לכלוא אדם אחר - בתא כלא: פיזי או תפיסתי.

את הסרט הזמין המרכז למסורת ואומנות בהונג-קונג, שיושב במבנה ששימש כבית-כלא במשך שנים רבות, עוד מימי השלטון הבריטי.

הסרט מביא את הדילמה של ארכיטקטית אשר צריכה לתכנן בית כלא, והדילמות המוסריות איתן היא מתמודדת, תוך כדי דיאלוג עם אסירה לשעבר.

ארכיטקט כלא מאת ריקי שחם

ארכיטקט כלא

ריקי שחם

הסרט "ארכיטקט כלא" של האומנית הסינית קאו פיי משתמש במטאפורות של מרחב בכדי לדבר על חופש. במקום להתמודד עם הכלא כמקום להחזיק פושעים, נשאלת השאלה איך בני-אדם חיים עם הרעיון של לכלוא אדם אחר - בתא כלא: פיזי או תפיסתי.

את הסרט הזמין המרכז למסורת ואומנות בהונג-קונג, שיושב במבנה ששימש כבית-כלא במשך שנים רבות, עוד מימי השלטון הבריטי.

הסרט מביא את הדילמה של ארכיטקטית אשר צריכה לתכנן בית כלא, והדילמות המוסריות איתן היא מתמודדת, תוך כדי דיאלוג עם אסירה לשעבר.

לקריאה נוספת

הסרט "ארכיטקט כלא" של האומנית הסינית קאו פיי משתמש במטאפורות של מרחב בכדי לדבר על חופש. במקום להתמודד עם הכלא כמקום להחזיק פושעים, נשאלת השאלה איך בני-אדם חיים עם הרעיון של לכלוא אדם אחר - בתא כלא: פיזי או תפיסתי.

את הסרט הזמין המרכז למסורת ואומנות בהונג-קונג, שיושב במבנה ששימש כבית-כלא במשך שנים רבות, עוד מימי השלטון הבריטי.

הסרט מביא את הדילמה של ארכיטקטית אשר צריכה לתכנן בית כלא, והדילמות המוסריות איתן היא מתמודדת, תוך כדי דיאלוג עם אסירה לשעבר.

ריקי שחם

ארכיטקט כלא

ריקי שחם

next song

חזרה

‎ריקי שחם - פואקטיקה, צילום ותרבות‎