hand scribbling

ריקי שחם פואטיקה, צילום, תרבות

החולשה הגדולה

סרטה החדש של קתרין לפאג' "החולשה הגדולה" יצא לאחרונה בתמיכה של אגוד הסרטים הלאומי של קנדה הידוע בתמיכתו באנימציה פורצת דרך במאה השנים האחרונות.
הדמות משתפת את הצופים במחשבותיה, או מציגה עצמה בפני מישהו. היא מנסה להגדיר עצמה כבחורה צעירה, מושכת, מוכשרת, מלאת תשוקה, חיים, עניין, נחישות. היא ממשיכה בהגדרה של עצמה, אך אוסף הדימויים המוצגים מעביר סיפור אחר לחלוטין על הקושי, החרדות, הספקות, וכן על ההתמודדות היומיומית במציאות.

״מצאתי את מקומי״ היא אומרת, בעוד אנו מביטים בקיפוד באמצע ערמה של בלונים, או בדג המפרפר בכלוב ציפורים.
הדימויים מאיירים את החרדה הקיומית של בחורה צעירה בניסיונה להיות "בסדר".
הסרט מצחיק ונוגע ללב, אך בעיקר אנושי.

החולשה הגדולה מאת ריקי שחם

החולשה הגדולה

ריקי שחם

סרטה החדש של קתרין לפאג' "החולשה הגדולה" יצא לאחרונה בתמיכה של אגוד הסרטים הלאומי של קנדה הידוע בתמיכתו באנימציה פורצת דרך במאה השנים האחרונות.
הדמות משתפת את הצופים במחשבותיה, או מציגה עצמה בפני מישהו. היא מנסה להגדיר עצמה כבחורה צעירה, מושכת, מוכשרת, מלאת תשוקה, חיים, עניין, נחישות. היא ממשיכה בהגדרה של עצמה, אך אוסף הדימויים המוצגים מעביר סיפור אחר לחלוטין על הקושי, החרדות, הספקות, וכן על ההתמודדות היומיומית במציאות.

״מצאתי את מקומי״ היא אומרת, בעוד אנו מביטים בקיפוד באמצע ערמה של בלונים, או בדג המפרפר בכלוב ציפורים.
הדימויים מאיירים את החרדה הקיומית של בחורה צעירה בניסיונה להיות "בסדר".
הסרט מצחיק ונוגע ללב, אך בעיקר אנושי.

לקריאה נוספת

סרטה החדש של קתרין לפאג' "החולשה הגדולה" יצא לאחרונה בתמיכה של אגוד הסרטים הלאומי של קנדה הידוע בתמיכתו באנימציה פורצת דרך במאה השנים האחרונות.
הדמות משתפת את הצופים במחשבותיה, או מציגה עצמה בפני מישהו. היא מנסה להגדיר עצמה כבחורה צעירה, מושכת, מוכשרת, מלאת תשוקה, חיים, עניין, נחישות. היא ממשיכה בהגדרה של עצמה, אך אוסף הדימויים המוצגים מעביר סיפור אחר לחלוטין על הקושי, החרדות, הספקות, וכן על ההתמודדות היומיומית במציאות.

״מצאתי את מקומי״ היא אומרת, בעוד אנו מביטים בקיפוד באמצע ערמה של בלונים, או בדג המפרפר בכלוב ציפורים.
הדימויים מאיירים את החרדה הקיומית של בחורה צעירה בניסיונה להיות "בסדר".
הסרט מצחיק ונוגע ללב, אך בעיקר אנושי.

ריקי שחם

החולשה הגדולה

ריקי שחם

next song

חזרה

‎ריקי שחם - פואקטיקה, צילום ותרבות‎