hand scribbling

ריקי שחם פואטיקה, צילום, תרבות

מסעותיהן של גיל ובלינדה - השרשרת

זהו סיפורן של שתי אחייניות, גיל ובלינדה. בשנת 1999 כאשר היום בני עשר והתגוררו בפרבר של בואנוס-איירס, הצתלבה דרכם עם הצלמת אלסנדרה סנגווינטי.
אלסנדרה נמשכה לשתי הילדות הצעירות שאהבתן זו לזו היתה ניכרת עוד בגיל צעיר. היא התחילה סדרת צילומים שהביטה על המרקם העשיר והעדין של עולמן.
כמו שאר עבודותיה של אלסנדרה, גם זו היא אינה יצירה דוקומנטרית. המעקב הרגיש אחרי גדילתן הוא נוגע ללב, משעשע, ומרתק.
במקביל לקשר בין שתי הנערות - גם הקשר עם הצלמת מתפתח לאורך העבודה שנמשכה כחמש שנים. סדרת צילומים המביטה על חלומותיהן, משחקן, וילדותן.

מסעותיהן של גיל ובלינדה - השרשרת מאת ריקי שחם

מסעותיהן של גיל ובלינדה - השרשרת

ריקי שחם

זהו סיפורן של שתי אחייניות, גיל ובלינדה. בשנת 1999 כאשר היום בני עשר והתגוררו בפרבר של בואנוס-איירס, הצתלבה דרכם עם הצלמת אלסנדרה סנגווינטי.
אלסנדרה נמשכה לשתי הילדות הצעירות שאהבתן זו לזו היתה ניכרת עוד בגיל צעיר. היא התחילה סדרת צילומים שהביטה על המרקם העשיר והעדין של עולמן.
כמו שאר עבודותיה של אלסנדרה, גם זו היא אינה יצירה דוקומנטרית. המעקב הרגיש אחרי גדילתן הוא נוגע ללב, משעשע, ומרתק.
במקביל לקשר בין שתי הנערות - גם הקשר עם הצלמת מתפתח לאורך העבודה שנמשכה כחמש שנים. סדרת צילומים המביטה על חלומותיהן, משחקן, וילדותן.

לקריאה נוספת

זהו סיפורן של שתי אחייניות, גיל ובלינדה. בשנת 1999 כאשר היום בני עשר והתגוררו בפרבר של בואנוס-איירס, הצתלבה דרכם עם הצלמת אלסנדרה סנגווינטי.
אלסנדרה נמשכה לשתי הילדות הצעירות שאהבתן זו לזו היתה ניכרת עוד בגיל צעיר. היא התחילה סדרת צילומים שהביטה על המרקם העשיר והעדין של עולמן.
כמו שאר עבודותיה של אלסנדרה, גם זו היא אינה יצירה דוקומנטרית. המעקב הרגיש אחרי גדילתן הוא נוגע ללב, משעשע, ומרתק.
במקביל לקשר בין שתי הנערות - גם הקשר עם הצלמת מתפתח לאורך העבודה שנמשכה כחמש שנים. סדרת צילומים המביטה על חלומותיהן, משחקן, וילדותן.

ריקי שחם

מסעותיהן של גיל ובלינדה - השרשרת

ריקי שחם

next song

חזרה

‎ריקי שחם - פואקטיקה, צילום ותרבות‎