hand scribbling

ריקי שחם פואטיקה, צילום, תרבות

אמנים בסטודיו

ציורו של הצייר יוהנס ורמיר, אומנות הציור, נעשה בתקופה שנשים החלו לבקר לעיתים תכופות יותר בסדנאות העבודה. שינוי שכמובן השפיע על אופי החלל ועל האומנות עצמה.

בציור ניתן להבחין בשלל פריטים ואביזרים - בד רקום, בגדים ססגוניים, שולחן קטן, רצפת שיש, כסאות עור ועוד. מרבית הפריטים הללו מופיעים בעבודות נוספות של האמן, דבר שמרמז על המיקום שבו צויירו יצירותיו - סדנת העבודה של האמן עצמו.

גם האמן עצמו מופיע בציור - אך נדמה כי מדובר בבדיחה פנימית של ורמיר עצמו, שכן הצייר יושב ללא צבעים, ללא פאלטה, ללא מכחולים נוספים, או אביזרים.

על כך ועוד בספרו החדש של ההיסטוריון ג'יימס הול "סדנת אומן, היסטוריה תרבותית"

אמנים בסטודיו מאת ריקי שחם

אמנים בסטודיו

ריקי שחם

ציורו של הצייר יוהנס ורמיר, אומנות הציור, נעשה בתקופה שנשים החלו לבקר לעיתים תכופות יותר בסדנאות העבודה. שינוי שכמובן השפיע על אופי החלל ועל האומנות עצמה.

בציור ניתן להבחין בשלל פריטים ואביזרים - בד רקום, בגדים ססגוניים, שולחן קטן, רצפת שיש, כסאות עור ועוד. מרבית הפריטים הללו מופיעים בעבודות נוספות של האמן, דבר שמרמז על המיקום שבו צויירו יצירותיו - סדנת העבודה של האמן עצמו.

גם האמן עצמו מופיע בציור - אך נדמה כי מדובר בבדיחה פנימית של ורמיר עצמו, שכן הצייר יושב ללא צבעים, ללא פאלטה, ללא מכחולים נוספים, או אביזרים.

על כך ועוד בספרו החדש של ההיסטוריון ג'יימס הול "סדנת אומן, היסטוריה תרבותית"

לקריאה נוספת

ציורו של הצייר יוהנס ורמיר, אומנות הציור, נעשה בתקופה שנשים החלו לבקר לעיתים תכופות יותר בסדנאות העבודה. שינוי שכמובן השפיע על אופי החלל ועל האומנות עצמה.

בציור ניתן להבחין בשלל פריטים ואביזרים - בד רקום, בגדים ססגוניים, שולחן קטן, רצפת שיש, כסאות עור ועוד. מרבית הפריטים הללו מופיעים בעבודות נוספות של האמן, דבר שמרמז על המיקום שבו צויירו יצירותיו - סדנת העבודה של האמן עצמו.

גם האמן עצמו מופיע בציור - אך נדמה כי מדובר בבדיחה פנימית של ורמיר עצמו, שכן הצייר יושב ללא צבעים, ללא פאלטה, ללא מכחולים נוספים, או אביזרים.

על כך ועוד בספרו החדש של ההיסטוריון ג'יימס הול "סדנת אומן, היסטוריה תרבותית"

ריקי שחם

אמנים בסטודיו

ריקי שחם

next song

חזרה

‎ריקי שחם - פואקטיקה, צילום ותרבות‎