hand scribbling

ריקי שחם פואטיקה, צילום, תרבות

אקדחים סכינים ותחתונים
ריקי שחם

האומן קלן הולומן מייצר עבודות רבות המבוססות על קולג׳ים. בסדרה האחרונה משלב קלן צילומי רחוב עם קולג׳ים ממגזינים שמייצרים תחושת אי-נוחות לצופה

אקדחים סכינים ותחתונים מאת ריקי שחם

אקדחים סכינים ותחתונים

ריקי שחם

האומן קלן הולומן מייצר עבודות רבות המבוססות על קולג׳ים. בסדרה האחרונה משלב קלן צילומי רחוב עם קולג׳ים ממגזינים שמייצרים תחושת אי-נוחות לצופה

האומן קלן הולומן מייצר עבודות רבות המבוססות על קולג׳ים. בסדרה האחרונה משלב קלן צילומי רחוב עם קולג׳ים ממגזינים שמייצרים תחושת אי-נוחות לצופה

ריקי שחם

אקדחים סכינים ותחתונים

ריקי שחם

next song

חזרה