ריקי שחם

פואטיקה, צילום, תרבות

שוטרים וגנבים
מאת ריקי שחם

ילדים ברצועת עזה משחקים בערבים ויהודים. 

שוטרים וגנבים מאת ריקי שחם

שוטרים וגנבים

מאת ריקי שחם

ילדים ברצועת עזה משחקים בערבים ויהודים. 

ילדים ברצועת עזה משחקים בערבים ויהודים. 

מאת ריקי שחם

שוטרים וגנבים

מאת ריקי שחם

next song

חזרה