ריקי שחם

פואטיקה, צילום, תרבות

גבירתנו
מאת ריקי שחם

ציורו של זאק לואי דויד משנת 1805, הכתרתו של נפוליאון לקיסר ושל זופין בשנת 1804 בכנסיית נוטר-דאם בפריז

גבירתנו מאת ריקי שחם

גבירתנו

מאת ריקי שחם

ציורו של זאק לואי דויד משנת 1805, הכתרתו של נפוליאון לקיסר ושל זופין בשנת 1804 בכנסיית נוטר-דאם בפריז

ציורו של זאק לואי דויד משנת 1805, הכתרתו של נפוליאון לקיסר ושל זופין בשנת 1804 בכנסיית נוטר-דאם בפריז

מאת ריקי שחם

גבירתנו

מאת ריקי שחם

next song

חזרה