ריקי שחם רביצקי

שירה

ללא שם, 1970
מאת ריקי שחם

״הבעיה עם להיות עני היא שזה גוזל לך את כל הזמן״
וייליאם דה קונינג

ללא שם, 1970 מאת ריקי שחם

ללא שם, 1970

מאת ריקי שחם

״הבעיה עם להיות עני היא שזה גוזל לך את כל הזמן״
וייליאם דה קונינג

״הבעיה עם להיות עני היא שזה גוזל לך את כל הזמן״
וייליאם דה קונינג

מאת ריקי שחם

ללא שם, 1970

מאת ריקי שחם

next song

חזרה