ריקי שחם רביצקי

שירה

איך תא בודד הופך לסלמנדרה
מאת ריקי שחם
איך תא בודד הופך לסלמנדרה מאת ריקי שחם

איך תא בודד הופך לסלמנדרה

מאת ריקי שחם

מאת ריקי שחם

איך תא בודד הופך לסלמנדרה

מאת ריקי שחם

next song

חזרה