ריקי שחם רביצקי

שירה

לבקנים באפריקה
מאת ריקי שחם

סדרת צילומים של הצלמת שרה וויסווה המתבוננת בחיי הלבקנים באפריקה. בטנזניה הם עדיין ניצודים בשביל האיברים שלהם אשר מאמינים כי יש להם סגולות מסתוריות.

לבקנים באפריקה מאת ריקי שחם

לבקנים באפריקה

מאת ריקי שחם

סדרת צילומים של הצלמת שרה וויסווה המתבוננת בחיי הלבקנים באפריקה. בטנזניה הם עדיין ניצודים בשביל האיברים שלהם אשר מאמינים כי יש להם סגולות מסתוריות.

סדרת צילומים של הצלמת שרה וויסווה המתבוננת בחיי הלבקנים באפריקה. בטנזניה הם עדיין ניצודים בשביל האיברים שלהם אשר מאמינים כי יש להם סגולות מסתוריות.

מאת ריקי שחם

לבקנים באפריקה

מאת ריקי שחם

next song

חזרה