ריקי שחם רביצקי

שירה

טנזין גיאטסו
מאת ריקי שחם

 ,בסדרת צילומים של הצלם יליד פקיסטן רגהו ראי,מופיע הדאלאי לאמה ה-14 בביתו, ברובע של דהאראמסאלה.

טנזין גיאטסו מאת ריקי שחם

טנזין גיאטסו

מאת ריקי שחם

 ,בסדרת צילומים של הצלם יליד פקיסטן רגהו ראי,מופיע הדאלאי לאמה ה-14 בביתו, ברובע של דהאראמסאלה.

 ,בסדרת צילומים של הצלם יליד פקיסטן רגהו ראי,מופיע הדאלאי לאמה ה-14 בביתו, ברובע של דהאראמסאלה.

מאת ריקי שחם

טנזין גיאטסו

מאת ריקי שחם

next song

חזרה