ריקי שחם רביצקי

שירה

קונסטנטין ברנקוסי
מאת ריקי שחם

בסטודיו שלו בפריז בשנת 1940. צילום מאת ווין מילר. ברנקוסי יליד רומניה ועבד רוב שנותיו בפריז. נחשב לאחד מפורצי הדרך במודרניזם וידוע בעיקר בפסליו. 

קונסטנטין ברנקוסי מאת ריקי שחם

קונסטנטין ברנקוסי

מאת ריקי שחם

בסטודיו שלו בפריז בשנת 1940. צילום מאת ווין מילר. ברנקוסי יליד רומניה ועבד רוב שנותיו בפריז. נחשב לאחד מפורצי הדרך במודרניזם וידוע בעיקר בפסליו. 

בסטודיו שלו בפריז בשנת 1940. צילום מאת ווין מילר. ברנקוסי יליד רומניה ועבד רוב שנותיו בפריז. נחשב לאחד מפורצי הדרך במודרניזם וידוע בעיקר בפסליו. 

מאת ריקי שחם

קונסטנטין ברנקוסי

מאת ריקי שחם

next song

חזרה