ריקי שחם רביצקי

שירה

שולחן העבודה
מאת ריקי שחם

אם שולחן עבודה מבולגן מעיד על בלאגן בראש, אומר אלברט איינשטיין, אז על מה מעיד שולחן ריק?

שולחן העבודה מאת ריקי שחם

שולחן העבודה

מאת ריקי שחם

אם שולחן עבודה מבולגן מעיד על בלאגן בראש, אומר אלברט איינשטיין, אז על מה מעיד שולחן ריק?

אם שולחן עבודה מבולגן מעיד על בלאגן בראש, אומר אלברט איינשטיין, אז על מה מעיד שולחן ריק?

מאת ריקי שחם

שולחן העבודה

מאת ריקי שחם

next song

חזרה