ריקי שחם רביצקי

שירה

made in China
מאת ריקי שחם

ייצור סדרתי של בובות בסין. 

made in China מאת ריקי שחם

made in China

מאת ריקי שחם

ייצור סדרתי של בובות בסין. 

ייצור סדרתי של בובות בסין. 

מאת ריקי שחם

made in China

מאת ריקי שחם

next song

חזרה