ריקי שחם רביצקי

שירה

חג המתים ביפן
מאת ריקי שחם

בכל קיץ, עיירת הדיג הימשימה מזמינה את המתים הביתה. חג זה נחגג בכל יפן ומציין את חזרתם של המתים אל הארץ. האמונה המחזקת את הקשר בין המתים לחיים נטועה עמוק בהיסטוריה ולרוב מוסכם כי היא מבוססת על אחת הסוטרות הבודהיסטיות.

חג המתים ביפן מאת ריקי שחם

חג המתים ביפן

מאת ריקי שחם

בכל קיץ, עיירת הדיג הימשימה מזמינה את המתים הביתה. חג זה נחגג בכל יפן ומציין את חזרתם של המתים אל הארץ. האמונה המחזקת את הקשר בין המתים לחיים נטועה עמוק בהיסטוריה ולרוב מוסכם כי היא מבוססת על אחת הסוטרות הבודהיסטיות.

בכל קיץ, עיירת הדיג הימשימה מזמינה את המתים הביתה. חג זה נחגג בכל יפן ומציין את חזרתם של המתים אל הארץ. האמונה המחזקת את הקשר בין המתים לחיים נטועה עמוק בהיסטוריה ולרוב מוסכם כי היא מבוססת על אחת הסוטרות הבודהיסטיות.

מאת ריקי שחם

חג המתים ביפן

מאת ריקי שחם

next song

חזרה