ריקי שחם רביצקי

שירה

בפרלמנט של אוגנדה
מאת ריקי שחם

מקהלת המשטרה של אוגנדה, מופיעה בפני ראש נשיא המדינה בבניין הפרלמנט. טקס רשמי בפני דיון בענייני בטחון פנים.

בפרלמנט של אוגנדה מאת ריקי שחם

בפרלמנט של אוגנדה

מאת ריקי שחם

מקהלת המשטרה של אוגנדה, מופיעה בפני ראש נשיא המדינה בבניין הפרלמנט. טקס רשמי בפני דיון בענייני בטחון פנים.

מקהלת המשטרה של אוגנדה, מופיעה בפני ראש נשיא המדינה בבניין הפרלמנט. טקס רשמי בפני דיון בענייני בטחון פנים.

מאת ריקי שחם

בפרלמנט של אוגנדה

מאת ריקי שחם

next song

חזרה