ריקי שחם רביצקי

שירה

סון רא

אם המוות הוא העדר חיים, אז המוות של המוות הוא חיים

 מאת ריקי שחם

סון רא

אם המוות הוא העדר חיים, אז המוות של המוות הוא חיים

אם המוות הוא העדר חיים, אז המוות של המוות הוא חיים

סון רא

סון רא

next song

חזרה