ריקי שחם רביצקי

שירה

חלום קוריאני - צילומים של פיליפו ונטורי
מאת ריקי שחם

מתוך הצגה בארמון הילדים בפיונג יאנג.

ילדים מגיעים למקום כדי ללמוד שירה, ריקוד, מחשבים, ספורט, נגינה ועוד.

חלום קוריאני - צילומים של פיליפו ונטורי מאת ריקי שחם

חלום קוריאני - צילומים של פיליפו ונטורי

מאת ריקי שחם

מתוך הצגה בארמון הילדים בפיונג יאנג.

ילדים מגיעים למקום כדי ללמוד שירה, ריקוד, מחשבים, ספורט, נגינה ועוד.

מתוך הצגה בארמון הילדים בפיונג יאנג.

ילדים מגיעים למקום כדי ללמוד שירה, ריקוד, מחשבים, ספורט, נגינה ועוד.

מאת ריקי שחם

חלום קוריאני - צילומים של פיליפו ונטורי

מאת ריקי שחם

next song

חזרה