ריקי שחם רביצקי

שירה

אווה מאריה - שוברט
מאת ריקי שחם
אווה מאריה - שוברט מאת ריקי שחם רביצקי

אווה מאריה - שוברט

מאת ריקי שחם

מאת ריקי שחם

אווה מאריה - שוברט

מאת ריקי שחם

next song
מרילין מונרו - נערה
מאת ריקי שחם
מרילין מונרו - נערה מאת ריקי שחם רביצקי

מרילין מונרו - נערה

מאת ריקי שחם

מאת ריקי שחם

מרילין מונרו - נערה

מאת ריקי שחם

next song
מרילין מונרו - צילום אלפרד אייזנשטאט
מאת ריקי שחם
מרילין מונרו - צילום אלפרד אייזנשטאט מאת ריקי שחם רביצקי

מרילין מונרו - צילום אלפרד אייזנשטאט

מאת ריקי שחם

מאת ריקי שחם

מרילין מונרו - צילום אלפרד אייזנשטאט

מאת ריקי שחם

next song
דגים עם סוסים - BBC
מאת ריקי שחם
דגים עם סוסים - BBC מאת ריקי שחם רביצקי

דגים עם סוסים - BBC

מאת ריקי שחם

מאת ריקי שחם

דגים עם סוסים - BBC

מאת ריקי שחם

next song
סטורן - תמונות אחרונות של קסיני
מאת ריקי שחם
סטורן - תמונות אחרונות של קסיני מאת ריקי שחם רביצקי

סטורן - תמונות אחרונות של קסיני

מאת ריקי שחם

מאת ריקי שחם

סטורן - תמונות אחרונות של קסיני

מאת ריקי שחם

next song
מלוסין
מאת ריקי שחם
מלוסין מאת ריקי שחם רביצקי

מלוסין

מאת ריקי שחם

מאת ריקי שחם

מלוסין

מאת ריקי שחם

next song
יש מפלצות מתחת לים
מאת ריקי שחם
יש מפלצות מתחת לים מאת ריקי שחם רביצקי

יש מפלצות מתחת לים

מאת ריקי שחם

מאת ריקי שחם

יש מפלצות מתחת לים

מאת ריקי שחם

next song
אתה יכול להכות אותי, אבל אם תיגע לי בשיער אהרוג אותך!
מאת ריקי שחם
אתה יכול להכות אותי, אבל אם תיגע לי בשיער אהרוג אותך! מאת ריקי שחם רביצקי

אתה יכול להכות אותי, אבל אם תיגע לי בשיער אהרוג אותך!

מאת ריקי שחם

מאת ריקי שחם

אתה יכול להכות אותי, אבל אם תיגע לי בשיער אהרוג אותך!

מאת ריקי שחם

next song
ג'ט לי
מאת ריקי שחם

Usually action films have a formula: good guy gets in trouble, his wife dies, friends have problems, so he goes to the mountain, learns martial arts, comes back, and kills the bad guy.

ג

ג'ט לי

מאת ריקי שחם

Usually action films have a formula: good guy gets in trouble, his wife dies, friends have problems, so he goes to the mountain, learns martial arts, comes back, and kills the bad guy.

מאת ריקי שחם

ג'ט לי

מאת ריקי שחם

next song
חומר וצורה - ברוס לי
מאת ריקי שחם
חומר וצורה - ברוס לי מאת ריקי שחם רביצקי

חומר וצורה - ברוס לי

מאת ריקי שחם

מאת ריקי שחם

חומר וצורה - ברוס לי

מאת ריקי שחם

next song
ברוס לי - תהיה מים
מאת ריקי שחם
ברוס לי - תהיה מים מאת ריקי שחם רביצקי

ברוס לי - תהיה מים

מאת ריקי שחם

מאת ריקי שחם

ברוס לי - תהיה מים

מאת ריקי שחם

next song
גארי לארסון - the far side
מאת ריקי שחם
גארי לארסון - the far side מאת ריקי שחם רביצקי

גארי לארסון - the far side

מאת ריקי שחם

מאת ריקי שחם

גארי לארסון - the far side

מאת ריקי שחם

next song
אריסטו - חריטה מימי הביניים
מאת ריקי שחם
אריסטו - חריטה מימי הביניים מאת ריקי שחם רביצקי

אריסטו - חריטה מימי הביניים

מאת ריקי שחם

מאת ריקי שחם

אריסטו - חריטה מימי הביניים

מאת ריקי שחם

next song
פיסיקה
אריסטו

אדם נוצר מאדם, אך לא מיטה ממיטה

פיסיקה מאת ריקי שחם רביצקי

פיסיקה

אריסטו

אדם נוצר מאדם, אך לא מיטה ממיטה

אריסטו

פיסיקה

אריסטו

next song
עיגול ריבוע עיגול ריבוע? מי תופס? - ריקי שחם
 מאת ריקי שחם רביצקי

עיגול ריבוע עיגול ריבוע? מי תופס? - ריקי שחם

עיגול ריבוע עיגול ריבוע? מי תופס? - ריקי שחם

עיגול ריבוע עיגול ריבוע? מי תופס? - ריקי שחם

next song
פוליטאה ה
אפלטון

"אם כן, המתבוננים בריבוי הדברים היפים, ואילו את היפה עצמו אינם רואים, ואף אינם מסוגלים ללכת אחרי המוליכם אליו, והמתבוננים בריבוי מעשי הצדק, ואת הצדק עצמו - אינם רואים, וכן לגבי שאר הדברים, - נגיד עליהם שהם משערים מכוחה של סברה, אך אינם מכירים דבר ממה שישערו".

"לא נשגה בלשוננו, כשנעדיף לקרוא להם 'אוהבי סברה' ולא 'אוהבי חכמה'? וכי יכעסו עלינו מאוד, אם כך נגיד?"

"לא כי", אמר, "אם ישמעו בעצתי. שלכעוס על האמת - אינו כדת".

פוליטאה ה  מאת ריקי שחם רביצקי

פוליטאה ה

אפלטון

"אם כן, המתבוננים בריבוי הדברים היפים, ואילו את היפה עצמו אינם רואים, ואף אינם מסוגלים ללכת אחרי המוליכם אליו, והמתבוננים בריבוי מעשי הצדק, ואת הצדק עצמו - אינם רואים, וכן לגבי שאר הדברים, - נגיד עליהם שהם משערים מכוחה של סברה, אך אינם מכירים דבר ממה שישערו".

"לא נשגה בלשוננו, כשנעדיף לקרוא להם 'אוהבי סברה' ולא 'אוהבי חכמה'? וכי יכעסו עלינו מאוד, אם כך נגיד?"

"לא כי", אמר, "אם ישמעו בעצתי. שלכעוס על האמת - אינו כדת".

אפלטון

פוליטאה ה

אפלטון

next song
גארי לארסון - מאת ריקי שחם
 מאת ריקי שחם רביצקי

גארי לארסון - מאת ריקי שחם

גארי לארסון - מאת ריקי שחם

גארי לארסון - מאת ריקי שחם

next song
חי זאוס
פסל יווני שהתגלה בטורקיה במאה ה17 - מאת ריקי שחם
חי זאוס מאת ריקי שחם רביצקי

חי זאוס

פסל יווני שהתגלה בטורקיה במאה ה17 - מאת ריקי שחם

פסל יווני שהתגלה בטורקיה במאה ה17 - מאת ריקי שחם

חי זאוס

פסל יווני שהתגלה בטורקיה במאה ה17 - מאת ריקי שחם

next song
סוקרטס - פוליטאה ד'

"כלום אין צד זה שבהם חמוד מאוד: הלא גדול שבאויבים נראה להם זה האומר את האמת, שעד שלא יחדל אדם משיכרותו וזוללותו ועגביו ועצלותו, לא יעמדו לו סמים ולא כוויות ולא ניתוחים אף לא בלחשים וקמיעות ושום דבר אחר כיוצא בזה?"
"אין זה חמוד ביותר", אמר, "שאין שום חמד באותו כעס שאדם כועס על מי שמדבר כשורה".

סוקרטס - פוליטאה ד

סוקרטס - פוליטאה ד'

"כלום אין צד זה שבהם חמוד מאוד: הלא גדול שבאויבים נראה להם זה האומר את האמת, שעד שלא יחדל אדם משיכרותו וזוללותו ועגביו ועצלותו, לא יעמדו לו סמים ולא כוויות ולא ניתוחים אף לא בלחשים וקמיעות ושום דבר אחר כיוצא בזה?"
"אין זה חמוד ביותר", אמר, "שאין שום חמד באותו כעס שאדם כועס על מי שמדבר כשורה".

סוקרטס - פוליטאה ד'

next song
איור של רובנס למשתה של אפלטון - ריקי שחם
 מאת ריקי שחם רביצקי

איור של רובנס למשתה של אפלטון - ריקי שחם

איור של רובנס למשתה של אפלטון - ריקי שחם

איור של רובנס למשתה של אפלטון - ריקי שחם

next song