ריקי שחם רביצקי

שירה

וויליאם בורוס
מאת ריקי שחם

צילומו של ניקולס טיחומירוף. האמן האמריקאי וויליאם בורוס, מתגורר בחדרו הקטן במלון "הוטל לה-ויו" בפריס. 1970

וויליאם בורוס מאת ריקי שחם

וויליאם בורוס

מאת ריקי שחם

צילומו של ניקולס טיחומירוף. האמן האמריקאי וויליאם בורוס, מתגורר בחדרו הקטן במלון "הוטל לה-ויו" בפריס. 1970

צילומו של ניקולס טיחומירוף. האמן האמריקאי וויליאם בורוס, מתגורר בחדרו הקטן במלון "הוטל לה-ויו" בפריס. 1970

מאת ריקי שחם

וויליאם בורוס

מאת ריקי שחם

next song

חזרה