ריקי שחם רביצקי

שירה

אדית פיאף
מאת ריקי שחם

הזמרת הצרפתיה יושבת לפני הופעה באצטדיון אולימפיה, פריז. 1962
צילומו של ניקולס טיחומירוף.

אדית פיאף מאת ריקי שחם

אדית פיאף

מאת ריקי שחם

הזמרת הצרפתיה יושבת לפני הופעה באצטדיון אולימפיה, פריז. 1962
צילומו של ניקולס טיחומירוף.

הזמרת הצרפתיה יושבת לפני הופעה באצטדיון אולימפיה, פריז. 1962
צילומו של ניקולס טיחומירוף.

מאת ריקי שחם

אדית פיאף

מאת ריקי שחם

next song

חזרה