ריקי שחם רביצקי

שירה

פדריקו פליני
מאת ריקי שחם

בעת צילומי סרטו בוקציו 70, בכיכבן של סופיה לורן ורומי שניידר. רומא, 1962

פדריקו פליני מאת ריקי שחם

פדריקו פליני

מאת ריקי שחם

בעת צילומי סרטו בוקציו 70, בכיכבן של סופיה לורן ורומי שניידר. רומא, 1962

בעת צילומי סרטו בוקציו 70, בכיכבן של סופיה לורן ורומי שניידר. רומא, 1962

מאת ריקי שחם

פדריקו פליני

מאת ריקי שחם

next song

חזרה